Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Szanowni Państwo,

Niniejsza informacja skierowana jest do osób, których dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o, OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o., działające jako „Administratorzy” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także „RODO”). Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Administratorzy dbają o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przetwarzają wyłącznie takie dane które są dopuszczalne przez prawo, w celach określonych poniżej i w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRODUKTAMI I USŁUGAMI

Administratorami dych osobowych są spółki z Grupy Ochnik:  OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa („Administratorzy”).an

W zakresie związanym z działaniami marketingowymi dotyczącymi inwestycji prowadzonych przez podmioty z Grupy Ochnik, działają jako „współadministratorzy”, tzn. wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. W pozostałym zakresie Administratorzy występują samodzielnie.

Zakres danych

Administratorzy gromadzą dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. W zależności od charakteru Państwa relacji z Administratorami, mogą oni gromadzić różne kategorie danych. Gromadzone dane osobowe mogą zawierać następujące kategorie informacji:

 • Państwa imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email;
 • Dane identyfikacyjne: numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, numer NIP;
 • Informacje związane z realizacją, finansowaniem i rozliczeniem inwestycji oraz innych usług wykonywanych przez Administratorów, takie jak: dane zawarte w akcie notarialnym, numer konta bankowego, oznaczenie właściwego Urzędu Skarbowego, dane niezbędne do uruchomienia procesu uzyskania kredytu;
 • Informacje związane z działaniami marketingowymi, w tym o obszarach Państwa zainteresowań, preferowanych inwestycjach, historii kontaktów oraz ofert przedstawionych przez Administratorów.

Cele wykorzystania danych

W zależności od charakteru relacji, Administratorzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Odpowiedzi na zadane przez Państwa indywidualne zapytania, dotyczące inwestycji oraz innych usług realizowanych przez Administratorów;
 • Podejmowania działań marketingowych, w tym przekazywania informacji handlowych, ofert związanych z inwestycjami oraz z innymi usługami realizowanymi przez Administratorów lub współpracujące podmioty (np. wykończenie wnętrz);
 • Realizacji i rozliczenia umowy lub porozumienia;
 • Realizacja innych działań związanych z wybraną przez Państwa inwestycją (np. realizacja zmian lokatorskich, realizacji praw wynikających z rękojmi i gwarancji);
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej związanej z wybraną przez Państwa inwestycją;
 • Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratorów oraz innych osób, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W zależności od relacji z Państwem, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Cele przetwarzania są każdorazowo wskazane w treści zgody (np. w celach marketingowych, w celu przekazania danych do doradcy kredytowego, firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz). Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Administratorzy przetwarzają Państwa dane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania działań, których dotyczyła zgoda. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zależności od kanału komunikacji, wskazujemy dogodny sposób wycofania udzielonej wcześniej zgody, niemniej jednak mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej informacji.
 • Realizacja umowy i rozliczenia związane z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy, której są Państwo stroną. Podanie danych jest niezbędne w celu podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Państwu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.
 • Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): W niektórych sytuacjach Administratorzy zobowiązani są na podstawie przepisów prawa do gromadzenia danych osobowych w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową. W tych sytuacjach nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej niniejszej informacji.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratorów lub innych osób, o ile nie przeważają nad nimi Państwa podstawowe prawa i wolności. Możemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz przekazywania Państwu informacji, w celu prowadzenia analiz dotyczących Państwa aktywności w kontekście inwestycji i usług, ale również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych oraz innych osób.

Ujawnienie danych

W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratorów (np. firmy wspierające systemy informatyczne, firmy świadczące usługi księgowe). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Państwa żądania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak generalny wykonawca inwestycji, notariusze, wspólnota mieszkaniowa, doradcy kredytowi, banki kredytujące wybraną przez Państwa inwestycję, firmy zajmujące się wykończeniem wnętrz.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW I DOSTAWCÓW

Administratorami danych osobowych są spółki z Grupy Ochnik:  OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa („Administratorzy”).

W zakresie związanym z działaniami świadczonymi na rzecz kilku podmiotów z Grupy Ochnik, działają one jako „współadministratorzy”, tzn. wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. W pozostałym zakresie Administratorzy występują samodzielnie.

Zakres danych

Administratorzy gromadzą dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. Gromadzimy następujące kategorie danych:

 • Państwa imię i nazwisko;
 • Dane, dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej lub nazwa podmiotu, w imieniu którego Państwo występujecie;
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email;
 • Dane identyfikacyjne: numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, numer NIP, numer REGON;
 • Informacje związane z historią relacji z Państwem.

Cele wykorzystania danych

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach:

 • Prowadzenie korespondencji oraz prowadzenie stałych relacji biznesowych;
 • Realizacja oraz rozliczenie umowy lub porozumienia;
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej;
 • Ochrona prawnie uzasadnionych interesów naszych oraz innych osób, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

 • Realizacja umowy i rozliczenia związane z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy, której są Państwo stroną. Podanie danych jest niezbędne w celu podjęcia oraz realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Państwu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.
 • Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): W niektórych sytuacjach Administratorzy zobowiązani są na podstawie przepisów prawa do gromadzenia danych osobowych w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową. W tych sytuacjach nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratorów lub innych osób, o ile nie przeważają nad nimi Państwa podstawowe prawa i wolności. Możemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz utrzymywania stałych kontaktów biznesowych, w celu prowadzenia analiz dotyczących wzajemnych rozliczeń oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych oraz innych osób.

Ujawnienie danych

W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratorów (np. firmy wspierające systemy informatyczne, firmy świadczące usługi księgowe). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych inicjatyw, realizacji umowy lub świadczenia usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak kurierzy, inne podmioty współpracujące zaangażowane w realizację wspólnych działań.

INFORMACJA O DANYCH GROMADZONYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ STRONY INTERNETOWE

Administratorami danych osobowych są spółki z Grupy Ochnik:  OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa („Administratorzy”).

W zakresie związanym z działaniami podejmowanymi przez kilka podmiotów z Grupy Ochnik, działają one jako „współadministratorzy”, tzn. wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. W pozostałym zakresie Administratorzy występują samodzielnie.

Zakres danych

Nasze serwisy korzystają z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratorów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele wykorzystania danych

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • (cookies niezbędne) - niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu,
 • (cookies funkcjonalne) – odpowiadające za ważne funkcje Serwisu, np.: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, ;
 • (cookies analityczne/statystyczne) – wspierające nasze działania i rozwój Serwisu, np. dla tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • (cookies targetowe i reklamowe) – wspierające działania biznesowe Administratorów, wykorzystywane np. dla określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Poniżej znajdują się linki do informacji pomagających określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

CHROM

FIREFOX

INTERNET EXPLORER

OPERA

SAFARI

ANDROID

WINDOWS PHONE

BLACKBERRY

Wielość rozwiązań technologicznych uniemożliwia zamieszczenie precyzyjnych wskazówek sposobu określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub odpowiadającą za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarczane są zwykle przez producenta danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na jego stronie internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w plikach cookies są:

 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w odniesieniu do cookies niezbędnych dla działania Serwisu: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratorów lub innych osób, o ile nie przeważają nad nimi Państwa podstawowe prawa i wolności. Takim uzasadnionym interesem dostarczanie Państwu właściwie działającego Serwisu.
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO): Zgodę udzielacie Państwo poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w odniesieniu do pozostałych rodzajów cookies: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Cele przetwarzania są każdorazowo wskazane w treści zgody (np. w celach wzbogacenia funkcjonalności Serwisu, dostosowania go do Państwa potrzeb lub w celach targetowania i reklamy). Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Administratorzy przetwarzają Państwa dane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania działań, których dotyczyła zgoda. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie za pośrednictwem przygotowanej do tego celu funkcjonalności naszego Serwisu.

Informacje ogólne odnoszące się do przetwarzania danych osobowych

Przekazanie danych do państw trzecich

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Administratorzy będą przechowywać pozyskane od Państwa dane osobowe przez okres wynikający z charakteru relacji z podmiotami z Grupy Ochnik, a także w okresie określonym w przepisach oraz niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administratorzy mogą przechowywać Państwa dane osobowe w następujących terminach ogólnych:

 • W okresie do odwołania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;
 • W okresie wynikającym z przepisów prawa niezbędnym dla celów prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej, w przypadku, gdy dane dotyczą takich działań;
 • W okresie wynikającym z przepisów prawa w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń.

PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ PODMIOTY Z GRUPY OCHNIK

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez podmioty z Grupy Ochnik Użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw Użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu pod adresem dane.osobowe@ochnikdevelopment.pl lub kontakt na adres siedziby któregokolwiek z Administratorów.

Przysługujące prawa osobie, której dane dotyczą

Na czym polega przysługujące osobie prawo

prawo dostępu do danych osobowych

– art. 15 RODO

Będą Państwo mogli domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

prawo sprostowania danych osobowych

– art. 16 RODO

Będą Państwo mogli domagać się poprawienia, sprostowania Państwa danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Niektóre sytuacje będą wymagały przedstawienia dodatkowego oświadczenia.

prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

– art. 17 RODO

Będą Państwo mogli domagać się od Administratorów usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdyby Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. -  Nie będą Państwo mogli skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez Administratorów wynika z realizacji przepisów prawa.

prawo sprzeciwu

– art. 21 RODO

Będą Państwo mogli w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administratorzy zaprzestaną przetwarzać Państwa dane, chyba że:

 • będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
 • lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– art. 18

Będą Państwo mogli domagać się „zablokowania” Państwa danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne Administratorom, lecz ich przechowywanie będzie Państwu potrzebne np. do ochrony Państwa praw.

prawo do przenoszenia danych osobowych

 – art. 20 RODO

Będą Państwo mogli domagać się otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. -  Będą Państwo mogli żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

– art. 77 RODO

W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych narusza Państwa prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć się więcej na temat:

 • przysługujących Państwu praw związanych z Państwa danymi osobowymi; lub
 • przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratorów;

uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych:

OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o.

ul. Dzielna 60

01-029 Warszawa

tel.: 22 838 43 04

e-mail: dane.osobowe@ochnikdevelopment.pl

strona internetowa: www.ochnikdevelopment.pl

 

OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o.